PENGERTIAN BELAH KETUPAT DAN RUMUSNYA

 PENGERTIAN BELAH KETUPAT DAN RUMUSNYA

Definisi:

Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat rusuk yang sama panjang dan dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya.

Sifat- Sifat:

Mempunyai 2 simetri lipat.

Mempunyai 2 simeteri putar.

Mempunyai 4 titik sudut.

Sudut yang berhadapan besarnya sama.

Sisinya tidak tegak lurus.

Mempunyai 2 diagonal yang berbeda panjangnya.

Rumus :

Keliling : 4 x s

 Luas: ½ x d1 x d2

d = diagonal